Urząd Dozoru TechnicznegoAkademia UDT Wydział Szkoleń w Chorzowie
 

Strona główna
Dojazd
Informacje bieżące
Szkolenia
Wykładowcy
Kontakt
PODZIAŁ SZKOLEŃ - aktualne terminy
I/a - Kursy z zakresu
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - podstawowe i specjalistyczne

I/b - Kursy z zakresu
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - dla dozoru

I/c - Kursy z zakresu
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - pozostałe dla pracowników zakładów górniczych

II - Kursy z zakresu
BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

III - Kursy z zakresu
SPAWANIA ORAZ NADZORU I KONTROLI ROBÓT SPAWALNICZYCH


Specjalistyczne przeszkolenie dla osób zatrudnionych w dozorze ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy: techniki strzałowej (D2_techstrzał_ SC)Wymagania wstępne:Kurs jest przeznaczony dla osób zatrudnionych na stanowiskach Kierownika Służby Strzałowej (Inżynier strzałowy), Zastępcy Kierownika Służby Strzałowej, Nadsztygara ds. Gospodarki Środkami Strzałowymi (Nadsztygar Strzałowy), innych osób dozoru zatrudnionych w Dziale Techniki Strzałowej;
*****
Cel szkolenia:
zaktualizowanie wiedzy w zakresie:
• zasad bezpieczeństwa dotyczącego wykonywania robót strzałowych i prawidłowej gospodarki środkami strzałowymi;
• obowiązujących wymogów prawnych;
• stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych;

Szkolenie spełnia wymóg § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139 z 2002, poz.1169 z późn. zm.)

Przeszkolenie jest powtarzane co 5 lat

kurs zwolniony z podatku VAT;

Terminy kursu:14.04-15.04.2014
06.10-07.10.2014

Czas trwania kursu:2 dni
Cena kursu:230 zł

Kontakt:
Szkolenie: Aleksandra Borys
(32)784 77 06
aleksandra.borys@udt.gov.pl
Sekretariat: 32/ 7847700
Fax: 32/ 7847710
Recepcja: 32/ 2466409


 
 

Projekt i wykonanie: StudioJASPER | Copyrights Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych, 2008
O firmie | Oferta szkoleń | Kontakt | Formularze do pobrania | Harmonogram szkoleń

Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT Wydział Szkoleń w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Racławicka 19, tel. 32/ 7847700, fax. 32/ 7847710