Urząd Dozoru TechnicznegoAkademia UDT Wydział Szkoleń w Chorzowie
 

Strona główna
Dojazd
Informacje bieżące
Szkolenia
Wykładowcy
Kontakt
PODZIAŁ SZKOLEŃ - aktualne terminy
I/a - Kursy z zakresu
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - podstawowe i specjalistyczne

I/b - Kursy z zakresu
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - dla dozoru

I/c - Kursy z zakresu
GÓRNICTWA PODZIEMNEGO - pozostałe dla pracowników zakładów górniczych

II - Kursy z zakresu
BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

III - Kursy z zakresu
SPAWANIA ORAZ NADZORU I KONTROLI ROBÓT SPAWALNICZYCHUprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. Urząd Dozoru Technicznego przejął Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych w Chorzowie-Batorym i będzie kontynuował realizowaną przez nie działalność szkoleniową. CDKS w Chorzowie-Batorym, po zmianach organizacyjnych, stał się Wydziałem Szkoleń w Chorzowie i znajduje się w strukturze Centrum Szkolenia UDT.

Od ponad 50 lat zaspokajamy potrzeby zakładów pracy w zakresie szkolenia pracowników. Obejmujemy swoim zasięgiem cały obszar kraju.

Celem obecnie prowadzonych działań szkoleniowych jest:

  • uzyskanie uprawnień zawodowych
  • uzyskanie szczególnych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z odpowiednimi ustawami i przepisami wykonawczymi do tych ustaw
  • możliwość przystąpienia do egzaminów dla uzyskania certyfikatów kompetencji, zgodnie z wymaganiami norm europejskich (badania nieniszczące)

Współpracujemy z:

  • wyższymi uczelniami
  • instytutami naukowymi
  • stowarzyszeniami branżowymi
  • jednostkami państwowego nadzoru nad warunkami pracy
  • zakładami pracy

 
 

Projekt i wykonanie: StudioJASPER | Copyrights Centrum Doskonalenia Kadr Specjalistycznych, 2008
O firmie | Oferta szkoleń | Kontakt | Formularze do pobrania | Harmonogram szkoleń

Urząd Dozoru Technicznego Akademia UDT Wydział Szkoleń w Chorzowie
41-506 Chorzów, ul. Racławicka 19, tel. 32/ 7847700, fax. 32/ 7847710